Maderas Llop Obiols SA Fabricació Lleida Lleida

Prefabricats


La finestra de fusta-alumini reuneix la bellesa i el color de la fusta i les tècniques de l'alumini. Un perfecte aïllament tèrmic i acústic tant a l'aire com a l'aigua. La finestra ens permet una gran varietat d'acabats, podent combinar qualsevol classe de fusta, pi flandes, roure, iroko, etc.

Secció finestra fusta - aluminiFinestra Fusta- Alumini (Pi Flandes i alumini blanc)


El sistema Velux

El sistema complet consta de diversos elements que formen el resultat final. Els elements fundamentals son les finestres per teulades i els cèrcols d'estanquitat. Els cèrcols garantitzen una instal·lació segura i un drenatje perfecte de l'aigua de la pluja. Cada finestra Velux ve prevista d'uns suports preinstalats que faciliten la fixació de la cortina. La instal·lació és molt fàcil i garantitza l'ajustament perfecte.