Maderas Llop Obiols SA Fabricació Lleida Lleida

Avonite

Certificacions de Qualitat

Els productes Acrylic disposen de certificats elaborats per laboratoris independents que
garanteixen el compliment de les següents normes:

+ Certificat resistència als productes químics. UNE 56.867: 2002
+ Certificat atac per àcid clorhídric. UNE EN 939:2009
+ Certificat d'aspecte superficial. UNE 56.867:2002
+ Certificat xoc tèrmic. UNE EN 13310:2003
+ Certificat resistència al ratllat. A 438-2
+ Certificat del color de fregui. A IS0 11640:1999
+ Certificat estabilitat dimensional a temperatura
 elevada. UNE EN 438-2