Maderas Llop Obiols SA Fabricació Lleida Lleida

Prefabricats

Producte CE

El panell sandwich està compost per una capa exterior hidròfuga, un nucli aïllant de poliestirè i un acabat interior decoratiu amb diverses fustes.

Les avantatges de la seva lleugeresa permet una fàcil col·locació en cobertes tant planes com inclinades, amb unes característiques òptimes per la seva aplicació a l'obra envers als mètodes tradicionals.

Panell Sandwich acabat amb Avet

 

Panell Sandwich acabat amb Iroko