Maderas Llop Obiols SA Fabricació Lleida Lleida

RESPONSABLES:

FUSTES LLOP-OBIOLS, SA
CTRA. Torreserona KM.2,5 -25.195 LLEIDA
TEL. 973233295
CORREU ELECTRÒNIC: viana@llop-obiols.com

FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE LES DADES PUBLICATS A TRAVÉS DE:

  • FORMULARI DE CONTACTE.
  • Finalitat: Facilitar-un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar les seves sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d'acceptació.
  • Legitimació: El consentiment de l'usuari al sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.
  • Conservació: Fins un cop resulta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.


ENVIAMENT DE CORREUS ELECTRÒNICS.

   • Finalitat: Contestar les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.
   • Legitimació: El consentiment de l'usuari al sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.
   • Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.


DESTINATARI DE LES SEVES DADES

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.


Drets en relació amb LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat pel tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat. Igualment, pot exercir els següents drets:

    • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
    • Sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.
    • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
    • Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
    • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos que preveu la normativa.
    • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica, indicades en l'apartat Responsable, indicant la referència, Dades Personals, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals, adjuntant còpia del DNI.

En cas de divergències amb l'empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).