Maderas Llop Obiols SA Fabricació Lleida Lleida
SOLUCIONS EN FUSTA MASSISSA
Tractaments fusta

La fusta termotractada és aquella sotmesa a un tractament tèrmic que altera algunes de les qualitats d'aquesta. En essència consisteix a elevar la temperatura de la fusta gairebé fins al punt de combustió, per sobre dels 200 graus. Aquest procés, el qual pot durar aproximadament 8 hores, no només requereix la total absència d'oxigen, sinò que tampoc s'afegeixen productes químics.

Principals Usos:

Aquest tractament entre altres coses millora el comportament de la fusta enfront dels elements, per aquest motiu gran part d'aquests usos de la fusta termotractada són els exteriors o a ambients humits.

Fusteria: portes, finestres, frisos... Mobiliari d'exterior. Terres o paviments d'exterior: jardins, piscines...

Revestiments de parets o façanes, tant interiors com exteriors.

Un dels usos on destaca la fusta termotractada és la fabricació de tarimes per a exterior.

És a dir, la fusta s'infla i contrau molt menys davant els canvis ambientals, es millora considerablement la resistència enfront de insectes xilòfags i fongs, i a més hi ha la possibilitat de modificar el to, la qual cosa és molt interessant des d'un punt de vista estètic.

També podem dir que és un opció responsable i econòmica. La fabricació de tarimes de fusta termotractada no genera residus, i no contamina més enllà de l'energia utilitzada per al procés de fabricació, i la quantitat d'energia fins i tot inferior a la utilitzada en altres processos o tractaments.

Nota: No s'aconsella utilitzar la fusta termotractada com a element estructural a causa de la deterioració mecànic que pateix.

 Més informació

Major estabilitat i durabilitat

Sense químics

Millor aïllament tèrmic.

Bon comportament anti-humitat

Autoclau

L'aigua, per absorció o evaporació, provoca inflaments i esquerdes. Aquests efectes de la intempèrie degraden la fusta i la protecció superficial que tingui.

Per tal motiu la recerca de tractaments eficaços per incrementar la seva resistència natural no cessa. El tractament autoclau és una tecnologia per preservar la fusta, juntament amb els productes químics adequats per a cada cas.

Depenent on se situï la seva fusta, hi ha diverses formes de tractament preventiu, que evitarà la degradació del producte de fusta, podent allargar la vida útil de la mateixa.

A MADERAS OBIOLS disposem d'una àmplia varietat de productes amb possibilitat de ser tractats en autoclau. Treballem amb pi Flandes de primera qualitat que assegura un resultat òptim per als seus projectes. Hi ha productes en estoc o possibilitat de adaptar-se als requeriments de cada projecte.

Fusta i derivats

La fusta és un material perfectament competitiu dins de la indústria de la construcció. Hi ha el fals mite de ser un material perillosament vulnerable al foc. La resistència al foc que presenta la fusta és ja de per si alta, això és un concepte estudiat i conegut. Els resultats sobre el seu comportament són precisos i universals, el que converteix la fusta en un material molt segur davant d'un incendi.

A més, gràcies als tractaments i tècniques d'ignifugació amb tractament de sals per a la fusta podem augmentar aquesta resistència a classificacions de fins a B1s2d0 / B1s1do. Som capaços d'adaptar-nos a les exigències tècniques que exigeix cada projecte.

A MADERAS OBIOLS disposem d'una àmplia varietat de productes ignífugs i un ampli estoc de porductes amb possibilitat de ser ignifugats. Treballem amb Avet, Pi, taulers contraplacats, enllistonats i partícules, OSB, aglomerat de partícules, bigues, terres de fusta, portes, finestres, una infinitat de possibilitats per adaptar-se als requeriments de cada projecte. Contacti amb nosaltres per assessorar-se.

Facilitem certificats segons normativa.

Contacti amb nosaltres per assessorés

Contacta amb nosaltres